publiek schoolvoorstelling
Cultuureducatie met kwaliteit in de klas

Bij scholen op het gebied van cultuuronderwijs bestaat een grote behoefte om cultuureducatie met kwaliteit in de klas te krijgen. Bij scholen ontbreekt vaak de kennis en de tijd om deze behoefte goed in te vullen. Cultuuronderwijs moet een integraal onderdeel zijn van het basispakket.

Scholen staan er gelukkig niet alleen voor

Culturele instellingen, kunstenaars, artiesten, muzikanten en performers kunnen scholen helpen bij het invullen van die behoefte. Ook ouders zelf en school-bestuurders kunnen hierbij ondersteuning bieden en goede voorbeelden uitwisselen.

Behalve als ontspanning en leren met plezier is aangetoond dat artiesten, muzikanten en andere performers absoluut een bijdrage leveren aan de kunstzinnige, persoonlijk en maatschappelijke vorming van leerlingen binnen het huidige onderwijssysteem.

Tijd dus voor een makkelijk toegankelijk internetplatform waar vraag en aanbod elkaar direct kunnen vinden zonder tussenkomst van derden!


Het gaat niet vanzelf

Dit komt mede door het grote en soms onoverzichtelijke aanbod. Scholen en opleidingen zien vaak door de bomen het bos niet meer. Omgekeerd vinden ook de artiesten en gezelschappen niet altijd de weg naar scholen en opleidingen. Vanzelf zal deze betrokkenheid bij elkaar niet ontstaan. Er zijn hulpmiddelen nodig om vraag en aanbod op een goede manier bij elkaar te brengen.

De sitecluster Schoolvoorstellingen.nl is een aanvulling op reeds bestaande initiatieven en brengt rechtstreeks de vraag van scholen en het aanbod van professionals uit de entertainmentbranche bij elkaar zonder tussenkomst van derden.

Zonder kennis van mogelijkheden ook geen vraag

Als binnen een school niet bekend is wat de mogelijkheden zijn om artiesten, muzikanten en performers te betrekken bij kunstzinnige, persoonlijk en maatschappelijke vorming van leerlingen , zal er ook geen vraag ontstaan. Zelfs wanneer dat wel bekend is zullen veel docenten, secties en directies kiezen voor de weg van het minste gedoe. Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden en het aanbod vanuit de entertainmentbranche vraagt focus en kost tijd.

Veel artiesten/groepen bieden naast hun (commerciële) entertainmentprogramma ook speciaal ontwikkelde (educatieve) programma’s voor scholen en welzijnsinstellingen. Dit aanbod staat vaak niet vooraan op hun presentatie of website. Ze zijn er echter wel!

Het aanbod kan bestaan uit themagerichte voorstellingen/optredens, interactieve workshops, lezingen/spreekbeurten of als sidekick/gastdocent binnen een bepaald les-onderdeel of  lesprogramma. Het gaat daarbij lang niet altijd om als artiest je kunstje te kunnen doen voor leerlingen. Een reisverslag van een poppenspeler over een buitenlandse tournee door China is natuurlijk een prachtig voorbeeld van wat artiesten te vertellen hebben over de avonturen die ze beleefd hebben. Of een reportage over een circusproject voor een weeshuis in Roemenië. Of een jongleur die op Broadway heeft gestaan met een variété-show…… of een mimespeler die Nederland mocht vertegenwoordigen op het eerste internationale clownsfestival in Sasebo Japan! Het kunnen allemaal onderwerpen zijn bij bv. maatschappijleer, aardrijkskunde en/of cultuurgeschiedenis.


Varianten en maatwerk

De varianten van aanbod hebben natuurlijk ook duidelijke consequenties ten aanzien van de gages en kosten voor schoolvoorstellingen/optredens.
Een show met licht en geluid in de verduisterde aula van een school is natuurlijk een heel ander verhaal als een intieme voorstelling/programma in de klas.
Veel artiesten zijn erg flexibel in de uitvoering van hun vak. Ze kunnen maatwerk leveren als het gaat over bepaalde thema’s of onderwerpen. Een voorstelling maken over een thema als pesten, social media, sex, alcohol enz. behoort ook tot de mogelijkheden.

Reeds bestaande voorstellingen en producties kunnen desgewenst interactief of themagericht gemaakt worden of uitgebreid worden met lesbrieven en follow-up gesprekken.

De inzet van artiesten hoeft ook lang niet altijd gericht te zijn op leerlingen. Ook voor docenten en/of ouders worden er programma’s en/of workshops aangeboden bv. op het gebied van voorlichting, deskundigheidsbevordering of in het kader van teambuilding. Een mooi voorbeeld is een interactieve workshop over non-verbale communicatie waarbij traditionele pantomime-technieken gebruikt worden om deelnemers te laten ervaren dat het niet zo vanzelfsprekend is dat je overkomt zoals jij denkt dat je overkomt……..! Ja, je moet er maar opkomen…..

Maatschappij en onderwijs dichter bij elkaar

Een externe professional voor de klas is inspirerend en motiverend voor leerlingen (en docenten). Geïnspireerde leerlingen presteren tenslotte beter en maken gemotiveerde keuzes voor een toekomstig beroep en vervolgopleiding. Het betrekken van artiesten bij een onderwijsplan is in feite een laagdrempelige service van scholen en docenten om mensen van buiten bij het onderwijs te betrekken.

Een tip voor de overheid: het strekt tot aanbeveling om professionele begeleiding te geven aan mensen buiten het onderwijs die bereid zijn om iets van hun werk en levenservaring met leerlingen te delen.