Schooloptredens en schoolvoorstellingen

schooloptreden      opstelling schooloptreden      schooloptreden

Deze sitecluster is een aanvulling op reeds bestaande initiatieven en brengt rechtstreeks de vraag van scholen en het aanbod van professionals uit de entertainmentbranche bij elkaar zonder tussenkomst van derden.

Behalve als ontspanning en leren met plezier is aangetoond dat artiesten, muzikanten en andere performers absoluut een bijdrage leveren aan de kunstzinnige, persoonlijk en maatschappelijke vorming van leerlingen binnen het huidige onderwijssysteem.

De inzet van artiesten hoeft ook lang niet altijd gericht te zijn op leerlingen. Ook voor docenten worden er programma’s en/of workshops aangeboden bv. op het gebied van deskundigheidsbevordering of in het kader van teambuilding.

publiek schoolvoorstelling
Scholen en opleidingen zijn in eerste instantie bezig met het uitvoeren van het reguliere lesprogramma. Tijd vrijmaken voor een onderwijsprogramma met participatie van artiesten, muzikanten en performers spreekt daarom niet vanzelf. Zeker omdat het in eerste instantie nodig zal zijn om hier ook als school of opleiding behoorlijk wat tijd en energie in te investeren. Dit komt mede door het grote en soms onoverzichtelijke aanbod. Scholen en opleidingen zien vaak door de bomen het bos niet meer. Omgekeerd vinden ook de artiesten en gezelschappen niet altijd de weg naar scholen en opleidingen. Vanzelf zal deze betrokkenheid bij elkaar niet ontstaan.

schooloptreden in de klas
In Nederland bestaat één landelijke beurs waar cultuuraanbieders en het onderwijs elkaar ontmoeten. ICC’ers, leerkrachten, docenten CKV, Muziek, Beeldende Vakken en vakdocenten uit het MBO en HBO doen daar nieuwe kennis, ideeën en inspiratie op voor hun lessen en hebben de mogelijkheid om hun lespakket samen te stellen. De exposanten zijn zo divers als de cultuursector zelf. Denk aan musea, theater, dans, muziek, film, erfgoed, beeldende kunst, toneel, musical, cabaret, historie en workshops. Tijd dus voor een makkelijk toegankelijk internetplatform waar vraag en aanbod elkaar direct kunnen vinden zonder tussenkomst van derden!